Οκτώβριος 2019

H Επεμβατική Καρδιολογία Συγγενών Καρδιοπαθειών εξελίσσεται διαρκώς με ταχέως αυξανόμενο ρυθμό. Έχει επίσημα υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας οι