Φεβρουάριος 2019

Η Κα Τζίφα ήταν ομιλήτρια στο 9ο Σεμινάριο Πρακτικών Θεμάτων Παιδοκαρδιολογίας με θέμα τον "Περιεπεμβατικό ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς σε

Ομιλία με θέμα "Διακαθετηριακή σύγκλειση Μεσοκολπικής, Μεσοκοιλιακής επικοινωνίας και βοταλλείου πόρου: Επιτυχίες και αποτυχίες.".