Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και καθετηριασμοί καρδιάς σε συνδυασμό με μαγνητική τομογραφία